Comité organizador

Presidenta

María Sáinz

Secretaria

Inés Salado

Vocales

Eutiquia León

Verónica Velasco

Pilar García Ortega

Natalia Jimeno

Alberto Pérez

Esther Salgueiro

.

.